Το έργο αυτό στοχεύει στην ελάττωση των εκπομπών CO2, και επομένως στην σταθεροποίηση της κυριότερης αιτίας για την κλιματική αλλαγή. Ο κυριότερος άξονας του έργου είναι η παραγωγή βιοκαυσίμων 2ης γενιάς χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα τηγανέλαια ως κύρια τροφοδοσία. Επιπλέον το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της ανακύκλωσης τηγανελαίων τόσο από εστιατόρια όσο και από νοικοκυριά, για να μην απορρίπτονται στο αποχετευτικό σύστημα. Το έργο έχει τόσο καινοτόμο χαρακτήρα όσο και χαρακτήρα επίδειξης.

Ο καινοτόμος χαρακτήρας του έργου βασίζεται στην τεχνολογία παραγωγής βιοκαυσίμων 2ης γενιάς. Η τεχνολογία αυτή στηρίζεται στην διεργασία της υδρογονοεπεξεργασίας της οποίας η αειφορία αυξάνεται με την χρήση ηλιακού υδρογόνου. Η χρήση υδρογόνου που προέρχεται από ηλιακή ενέργεια είναι ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό της διεργασίας, η οποία καθιστά την υδρογονοεπεξεργασία χρησιμοποιημένων τηγανελαίων ως μια τεχνολογία παραγωγής βιοκαυσίμων τόσο αειφορική όσο και οικονομικά εφικτή.

Τα παραγόμενα βιοκαύσιμα 2ης γενιάς θα χρησιμοποιηθούν σε ένα απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης για να γίνει η επίδειξη τόσο των οφελών από την χρήση βιοκαυσίμων όσο και της ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων τηγανελαίων.