• Η επίδειξη της χρήσης του νέου βιοκαυσίμου δεύτερης γενιάς, biodiesel-2g, σε απορριμματοφόρο ξεκίνησε στις 10 Σεπτεμβρίου 2012.