Φωτογραφίες από εναρκτήρια συνάντηση έργου: 22 Φεβρουαρίου 2010


   

 

Πίσω