Η ημερίδα αυτή είχε σαν στόχο την διερεύνηση των υπαρχουσών μεθόδων συλλογής και αξιοποίησης τηγανελαίων καθώς η νέα διάσταση ενεργειακής αξιοποίησής τους μέσω των σχετικών δράσεων του έργου BIOFUELS-2G. Η ημερίδα έλαβε χώρα την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010 στο ΕΚΕΤΑ. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι δράσεις γύρω από την συλλογή τηγανελαίου καθώς και η νέα τεχνολογία υδρογονοεπεξεργασίας τηγανελαίου για την παραγωγή βιοντίζελ 2ης γενιάς. Στην ημερίδα παρευρέθησαν εκπρόσωποι ακαδημαϊκών/ερευνητικών φορέων και επιχειρηματικών τομέων, ενώ η ημερίδα ήταν ανοιχτή προς το κοινό.

Links