• Εναρκτήρια συνάντηση έργου BIOFUELS-2G [22-2-2010]

          ¤  Γενική παρουσίαση στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου

  • Εναρκτήρια συνάντηση kick-off meeting έργων LIFE+ 2008 (Αθήνα, 2 Μαρτίου 2010)

          ¤  Παρουσίαση στην εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) έργων LIFE+ 2008

  • Πρώτη επίσκεψη της εξωτερικής ομάδας ελέγχου [18-5-2010]

          ¤  Σύντομη παρουσίαση ΕΚΕΤΑ κατά την πρώτη επίσκεψη της εξωτερικής ομάδας ελέγχου

          ¤  Γενική παρουσίαση έργου BIOFUELS-2G για την πρώτη επίσκεψη της εξωτερικής ομάδας ελέγχου [18-5-2010]

  • Ημερίδα με τίτλο: «Προοπτικές Ανακύκλωσης Τηγανελαίου για την Παραγωγή Βιοκαυσίμων» στο ΕΚΕΤΑ, 15 Οκτωβρίου 2010

          ¤  Δρ. Σπύρος Βουτετάκης

          ¤  Χάρης Ανδριανός

          ¤  Στέλιος Μπίκος

          ¤  Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη

          ¤  Δρ. Ζήσης Σαμαράς

  • 3η συνάντηση της ομάδας έργου [16-12-2011]

          ¤  Παρουσίαση έργου – τεχνικό μέρος στην 3η συνάντηση της ομάδας έργου [16-12-2011]

          ¤  Παρουσίαση έργου – οικονομικό μέρος στην 3η συνάντηση της ομάδας έργου [16-12-2011]

  • Δεύτερη επίσκεψη της εξωτερικής ομάδας ελέγχου [6-4-2011]

          ¤  Γενική παρουσίαση έργου BIOFUELS-2G για τη δεύτερη επίσκεψη της εξωτερικής ομάδας ελέγχου [6-4-2011]

  • Τρίτη επίσκεψη της εξωτερικής ομάδας ελέγχου [13-2-2012]

          ¤  Παρουσίαση προόδου τεχνικού αντικειμένου

          ¤  Παρακολούθηση έργου – Διάχυση Αποτελεσμάτων

          ¤  Δοκιμές σε οχήματα και κινητήρες

          ¤  Παραγωγή βιοντίζελ-2g