Η πρώτη συνάντηση των συμμετεχόντων φορέων με την εξωτερική μονάδα ελέγχου του προγράμματος LIFE+ έγινε στις 18 Μαΐου του 2010 στο ΕΚΕΤΑ. Ο στόχος της συνάντησης είναι η παρουσίαση του τεχνικού αντικειμένου του έργου, η παρουσίαση της μεθόδου οικονομικής παρακολούθησης του έργου και η συμβολή της Εξωτερικής Ομάδας Ελέγχου στην βελτίωση διαχειριστικών προβλημάτων του έργου. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι και των τεσσάρων φορέων του έργου.

Links: