Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου έγινε στις 22 Φεβρουαρίου του 2010 στο ΕΚEΤΑ σφραγίζοντας την επίσημη έναρξη του έργου. Ο στόχος της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των προκαταρκτικών δράσεων του έργου, ο προσδιορισμός των στοιχείων επικοινωνίας με κάθε φορέα, αλλά και η διευθέτηση των πρακτικών θεμάτων που θα προκύψουν. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι και των τεσσάρων φορέων του έργου.

Links: