Ερωτήσεις 

 1. Γιατί δεν πρέπει να πετάμε το τηγανισμένο λάδι στην αποχέτευση;
 2. Πώς και πού μπορεί να διαθέσει κανείς το τηγανισμένο λάδι;
 3. Υπάρχουν σημαντικές ποσότητες τηγανελαίου στην Ελλάδα;
 4. Παράγονται βιοκαύσιμα στην Ελλάδα σήμερα;
 5. Τι είναι τα βιοκαύσιμα 2ης γενιάς;
 6. Ποια τα πλεονεκτήματα του BIODIESEL-2G;
 7. Τι απόδοση έχει η διεργασία μετατροπής τηγανελαίου σε BIODIESEL-2G;
 8. Απαιτεί μετατροπή του κινητήρα η χρήση του BIODIESEL-2G;
 9. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το BIODIESEL-2G στο αυτοκίνητό μας;
 10. Από που μπορεί κανείς να προμηθευτεί το BIODIESEL-2G;

 

Απαντήσεις

 1. Μόλις 1 λίτρο τηγανισμένου λαδιού μπορεί να μολύνει 1,000,000 λίτρα νερού, ποσότητα που καταναλώνει ένας άνθρωπος 14 χρόνια! Για αυτόν το λόγο θα πρέπει να αποφεύγεται η απόρριψη του στην αποχέτευση και να συλλέγεται (βλέπε ερώτηση 2).
 2. Το τηγανισμένο λάδι μπορεί να συλλέγεται σταδιακά σε δοχεία πλαστικά ή γυάλινα μετά από την χρήση του. Τα δοχεία μπορούν να δοθούν στο πλησιέστερο από τα 23 εστιατόρια/ταβέρνες/φαστ-φουντ της Θεσσαλονίκης που συμμετέχουν στο έργο.
 3. Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις εταιριών συλλογής τηγανελαίων, υπάρχουν ~280,000 τόννοι τηγανελαίου που μπορούν να συλλεχθούν ετησίεως.
 4. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 15 εταιρίες παραγωγής βιοντίζελ καθώς και εταιρίες παραγωγής στερεών βιοκαυσίμων (pellets).
 5. Τα βιοκαύσιμα 2ης γενιάς είναι τα υποκατάστατα των καυσίμων που προέρχονται από υπολειμματική βιομάζα (αγροτικά και δασικά υπολείμματα, οργανικά αστικά και βιομηχανικά υπολείμματα). Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των βιοκαυσίμων 2ης γενιάς σε σχέση με τα αντίστοιχα της 1ης γενιάς είναι το ότι η παραγωγή τους δεν συναγωνίζεται τις διατροφικές καλλιέργειες, καθώς στηρίζεται σε υπολειμματική βιομάζα. Η παραγωγή των βιοκαυσίμων 2ης γενιάς στηρίζεται σε θερμοκαταλυτικές διεργασίες όπως η καταλυτική υδρογονοεπεξεργασία (περισσότερα...).
 6. To BIODIESEL-2G παρουσιάζει οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα κατά την χρήση του. Ειδικότερα, το BIODIESEL-2G παρουσιάζει αυξημένη θερμογόνο δύναμη (49MJ/kg) και αριθμό κετανίου (~77) που του προσδίδουν μικρότερη κατανάλωση ανά χιλιόμετρο (l/km). Η αμελητέα περιεκτικότητά του σε οξυγόνο το καθιστά ιδιαίτερα σταθερό τόσο κατά την παρατεταμένη αποθήκευση, όσο και κατά την μεταφορά, σε αντίθεση με τα βιοκαύσιμα 1ης γενιάς.  Επιπλέον, καθώς η παραγωγή του BIODIESEL-2G βασίζεται στην εκμετάλλευση του τηγανέλαιου, συντελεί και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της υπολειμματικής αυτής ύλης.
 7. Η συνολική απόδοση της διεργασίας μετατροπής του τηγανελαίου σε BIODIESEL-2G ξεπερνά το 90%. Αυτό σημαίνει ότι από 100 λίτρα τηγανελαίου παίρνουμε περισσότερα από 90 λίτρα BIODIESEL-2G.
 8. Καθώς τα χαρακτηριστικά του BIODIESEL-2G είναι εντός των περισσότερων προδιαγραφών ντίζελ, η χρήση του δεν απαιτεί μετατροπή του κινητήρα. Ωστόσο, προτείνεται η χρήση του σε μίγματα 50/50 με συμβατικό ντίζελ κίνησης.
 9. Αν το αυτοκίνητό μας είναι ντιζελοκίνητο, δηλαδή χρησιμοποιεί ντίζελ κίνησης ως κύριο καύσιμο, τότε μπορεί το BIODIESEL-2G να χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο η χρήση του δεν συνίσταται σε βενζινοκίνητα οχήματα, καθώς οι προδιαγραφές του BIODIESEL-2G είναι παρόμοιες με αυτές του ντίζελ και όχι της βενζίνης.
 10. Το BIODIESEL-2G είναι ένα νέο βιοκαύσιμο που παράγεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη στο ΕΚΕΤΑ, αλλά βρίσκεται σε στάδιο επίδειξης (demonstration). Το 2012 ένα απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης θα κινηθεί με το BIODIESEL-2G.