Πρόγραμμα LIFE+

Δικαιούχοι Έργου

Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών
Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρογονανθράκων

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής

Σχετικά έργα

Συνεργαζόμενα έργα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι