Δρ. Σπύρος Βουτετάκης
Επιστημονικός υπεύθυνος

Διεύθυνση:
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης
Θεσσαλονίκη
570-01
Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30-2310-498-317
Fax: +30-2310-498-380