Ο κύριος στόχος του έργου είναι η μελέτη, η ανάπτυξη και η υλοποίηση σε πιλοτικό επίπεδο της τεχνολογίας παραγωγής βιοκαυσίμων 2ης γενιάς. Το έργο προωθείται από την σύμπραξη τοπικού, δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα μεταξύ ενός δήμου, ενός ερευνητικού οργανισμού και ενός πανεπιστημίου με την εκτεταμένη κινητοποίηση τοπικών επιχειρήσεων που θα διαθέσουν την πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Το έργο θα διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την υλοποίηση της τεχνολογίας παραγωγής βιοκαυσίμων 2ης γενιάς, με αυξημένη αειφορία (χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), καλύπτοντας όλη την παραγωγική αλυσίδα.

Αυτή η προσέγγιση θα εφαρμοστεί στα τοπικά χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης, αλλά θα μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα και σε άλλες αστικές περιοχές της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Οι πιλοτικές εφαρμογές θα προετοιμάσουν το έδαφος για την υλοποίηση της τεχνολογίας σε μεγάλη κλίμακα, που μπορεί να εποπτευθεί από συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα. Το έργο αναμένεται να συντελέσει σε συνεργασίες μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στον τομέα των χρησιμοποιημένων τηγανελαίων για την διαχείρησή τους και την χρήση τους για παραγωγή βιοκαυσίμων 2ης γενιάς.

Διάρκεια έργου: 1.1.2010 – 31.12.2012 

 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.416.350€
Συγχρηματοδότηση ΕΚ: 49.88%

 

 

 

Τελευταία ανανέωση στις : 30 Αυγούστου 2013